top of page

ההתמוטטות הדתית
(The Religious Breakdown)

ההתמוטטות הדתית (The Religious Breakdown)

"אני חושב שהדבר המפחיד ביותר שעולה מההתמוטטות הזו,

שמתרחשת ב-19/49 הוא מה שקורה לנו ברמה הדתית.
שער ה-49 בצורתו הקלאסית,
ללא כל המוטציה הזו,
הוא בעצם שער הדת.
שער ה-55 הוא בעצם השער של הרוח האישית.
הם שני דברים שונים.
אחד הדברים שברור בהתעוררות המודעות הוא,
שהיא נועדה לשנות את האופן שבו המנגנון הרוחני שלנו פועל.
הרגע שבו שער ה-49,
השער מאבד את התפקוד המוטורי שלו,
ומתחיל להיות מודע,
הוא הרגע שהוא כבר לא מתארגן במובן הדתי.
במילים אחרות,
הולכת להיות התמוטטות בכוחה של הדת.
זכור כי שער ה-49 הוא יראת אלוהים זו;
שהפחד מאלוהים הוא פונקציה מוטורית,
והוא הולך להיעלם.
שער ה-49 לא יהיה מעורב בזה.
שער ה-49 לא ישמש כמנגנון השליטה,
לארגון הקהילה על פי אמונה דתית.
תסתכל מסביב בעולמנו.
מהרגע שנכנסנו לצורה בתשעת המרכזים,
הדת והאל היו תחת מתקפה.
ולא במובן הברור ביותר;
זה העולם החילוני.
ובעצם הם היו תחת מתקפה של המדע יותר מכל דבר אחר.
כלומר,
כל כך הרבה תכונות בכל כך הרבה תחומים של דוגמה דתית,
נאלצו להתכופף בדרכים רבות למה שהמדע החילוני הביא.
במקום שבו אנשים היו עושים את זה,
בתחילת המחזור הגלובלי שאנחנו בתכנון,
שבו אנשים היו צריכים להתפלל שהם ישרדו משהו,
עכשיו יש לנו רופאים ששולחים לנו חשבון.
המדע הוא ראש האל של עצמו.
הם כל ההוויות האלה שבעצם סוגדות למדע שחיים לפיו,
שרואים מישהו לבוש בלבן במוסד,
ומיד חושבים שהוא שני לאלוהים.
כל זה מתפורר.
אם תסתכלו על החברה המערבית בכללותה,
שהייתה בוגרת מבחינה אינטלקטואלית,
לאורך כל מחזור צלב התכנון הזה,
תראו שהחילוניות בעצם פחתה,
בכל כך הרבה דרכים את כוחה של הדת,
ואת כוחו של אלוהים,
לקבוע את חיינו.
ובכל זאת,
ככל שהתקרבנו יותר ויותר ל-2027,
מה שהצלחנו לחזות בו – וזה באמת התחיל ב-1960,
זה התחיל כשנכנסנו ל- ערכת הנושא של 'קו-1' של 'צלב התכנון'.
(1st line theme of the Cross of Planning.)
כלומר,
נושא האמת הפנימית של צלב התכנון (Cross of Planning.),
מה שאני מכנה החזרה לגן עדן.
זה היה באותו רגע שבו הבמה נקבעה לעליית הפונדמנטליזם,
כתגובה לכל ההתמוטטות הזו,
לקריסת הקודים המוסריים,
לכל הדברים השונים האלה.
מה שאתה זוכה לראות הוא שיש תגובה עצומה נגד העולם החילוני,
שפועל בכל כך הרבה בני אדם על פני כדור הארץ.
זוהי תנועה הומוגנית עמוקה.
בקיצוניות של התנועה הזו,
יש לנו את כל הכוחות הפונדמנטליסטיים האלה – ואני לא מתכוון רק לאיסלאם, דרך אגב.
אני מתכוון לכולם – פונדמנטליסטים נוצריים, פונדמנטליזם יהודי, פונדמנטליזם הינדי, פונדמנטליזם בודהיסטי.
הם בכל מקום שאתה מסתכל.
כולם בעצם מנסים לחזור ל-מאה ה-15 או משהו כזה.
הם מנסים להתרחק מכל זה,
וכל הדברים האלה נמצאים תחת איום, כולם.
מוסדות החינוך והבריאות,
מוסד הנישואין,
המוסדות השבטיים,
המוסדות שמפרנסים אותנו,
זה גם אומר שהמוסדות המושרשים בשער ה-19,
והערוץ הזה.
כיוצרי לוואי של פירוק התקשורת בין שני השערים האלה,
זהו אחד הדברים העמוקים ביותר שקורים לנו,
הצורך הזה לא יתגשם.
כתגובה נגד הכוח הבסיסי שהיה להם שנעלם.
והם מנסים לכפות את זה בדרכים אלימות להפליא.
רא אורו הו.
bottom of page