top of page

אינטרגרנום זה איזון
(The Interregnum is a Balance)

BALANCE.PNG

"אנחנו מפספסים משהו,

חיכינו לו.
על זה הסתמכו שבעת המרכזים.
זו הסיבה שזה כל כך קל לנו ליפול,
לתוך דפוסים אסטרטגיים ישנים שבעה מרכזים.
אבל אינטרגנום זה הוא על האיזון,
כי צריך לבוא,
כך שנוכל לקבל את הרוח הייחודית שלנו,
לידי ביטוי כמודעות,
כי יש לנו עקרונות ייחודיים לידי ביטוי,
באמצעות מודעות זו.
מודעות שמתחברת למשאבים השונים לחלוטין,
מהמשאבים הנפשיים והטחול,
שכבה נוספת שלא הייתה נראית לנו,
שמעולם לא הייתה זמינה לנו,
תהיה זמינה."
רא אורו הו.
bottom of page