top of page

הגל הבודד
(The Individual Wave: Spike)

הגל הבודד (The Individual Wave: Spike)

"הגל הבודד:

ספייק למעשה,
מה שמעניין ב-55 מלכתחילה הוא,
שזה 55 שהוא הבקר של גל התכנון של הפרט.
עכשיו,
תחשוב על הגל האינדיבידואלי.
הגל הבודד נראה כך,
ומדי פעם הוא עולה.
זה יכול לעלות או שזה יכול לעלות למטה,
ובסופו של דבר זה יחזור למטוס.
עכשיו,
יש זמנים – וכמובן,
שוב,
זה קשור לכמה עמוק הלא-עצמי בישות,
יכול להיות,
וכמה מעוות הם יכולים להיות,
כי כל זה יכול להיות השתולל על ידי העיוותים של המוח הלא-עצמי,
שיש אפשרויות להגיע לשיא ולטוס.
אז,
אותם אנשים שמגיעים גבוה,
ולא יכולים לרדת ממנו,
וממש לאבד שליטה,
ואלה שמזניקים כלפי מטה,
ונכנסים למלנכוליות העמוקות,
והעמוקות האפשריות,
למעשה,
מלנכוליות עמוקות,
ולא להיות מסוגל לצאת מהם.
אז,
הגל הרגשי,
טבעו הוא השטוחות שלו.
זה הטבע שלו.
כאשר אתה חושב על אנשים רגשיים,
אם אתה פוגש 39/55,
אתה מבין מיד כי הם תמיד נראים באותו מצב רוח בסיסי;
הם עוברים שלבים ארוכים,
ארוכים באותו מצב רוח,
ואם אתה מכיר אותם מספיק זמן,
תראה את הקוצים.
בדרך זו או אחרת הקוצים יהיו שם.
אבל בעיקרון הם מתכננים יצורים.
אז,
מה שהולך לקרות כאן ב-55 זה שזה הולך להתשטח,
וזה מה שהוא עושה עכשיו.
כשאני אומר שזה לא ישפיע עלינו,
זה לא ישפיע עלינו בדרך,
שזה הולך להיות טבעי במישהו שנולד עם זה.
כולנו מרגישים את זה דרך התניה.
אנחנו תמיד הולכים להשתתף עם זה בהתניה,
לא משנה אם אתה מוגדר רגשית או לא,
אנחנו חווים את השינוי שמתרחש כאן."
רא אורו הו.
bottom of page