top of page

הדרך ההתנסותית האנושית
(The Human Experiential Way)

הדרך ההתנסותית האנושית (The Human Experiential Way)

"הדרך ההתנסותית האנושית כשאני מסתכל על המפגש שלי,

ועל ההתגלות של עיצוב אנושי,
אחת השאלות הלא ידועות האלה היא למה זה לא היה שם בשנת 1781.
כי כל כך הרבה ממה שאפשרי עכשיו,
לא היה אפשרי אז,
ורוב זה קשור למה שקורה במרכז מקלעת השמש(Solar Plexus Center)
בעיקרון פלוטו אינגרנום (Pluto Interregnum) הזה משנה משהו שהוא באמת בסיסי,
משהו שאתה לא רואה צבוע כאן.
תנועה זו כאן היא הדרך ההתנסותית האנושית,
והיא הייתה נושא למספר דברים שדיברתי עליהם ביחס לשינוי שאנו עוברים.
הדרך ההתנסותית האנושית הושפעה מהעברת פלוטו בזמן שפלוטו נע דרך ההגה.
וזכרו שפלוטו היה בשער ה-41 ב-1781,
הקודון היזם,
והוא שוב יהיה בשער ה-41 ב-2027.
אז, אנחנו באמת נכנסים לאינטרגרנום פלוטו​ זה.
אחת הדרכים שבהן אנו מושפעים כל כך עמוקות מהמישור הזה על ידי השדה הרגשי היא,
שהדרך ההתנסותית האנושית עוברת במישור הרגשי.
כלומר,
זהו זרם הפועל דרך,
ויש לו את במרכז מקלעת השמש (Solar Plexus Center) כמו הליבה שלה.
כל מה שקשור לדרך ההתנסותית האנושית,
כלומר,
תנועה זו מהקודון היוזם בפנטזיה שלה,
הפנטזיה שהופכת לתשוקה,
הרצון שהופך לדחף מאוד,
מאוד חזק שבסופו של דבר יכול להתגשם באמצעות ביטוי.
כי לאורך דרך התנסותית אנושית זו נקבע,
כל מה שקשור לאופי החיים;
כלומר,
חיים ככל שאנו מבינים את זה.
וזה נקבע מושרשת ברגשיות של מערכת הסולר-פלקסוס.
(Emotionality of the Solar Plexus System)."
רא אורו הו.
bottom of page