top of page

הצלב של הפניקס הישן
(The Cross of the Sleeping Phoenix)

הצלב של הפניקס הישן (The Cross of the Sleeping Phoenix)

"עכשיו,

מה שמתחת לזה הוא משהו שונה לחלוטין,
כי כשמדובר 2027,
יש לנו בעצם ארבעה שערים המרכיבים את הצלב של הפניקס הישן.
זהו המחזור הגלובלי הבא שאנו נכנסים אליו בשנת 2027,
שם עם 20/34,
מחולל הביטוי הטהור המפעיל את ה-59.
וה-59 הוא האופוזיציה בגלגל ל-55.
מה שקורה בצד אחד,
תמיד משתקף בצד השני.
אז,
מה שקורה כדי לשטח את ה-55,
משנה את האופן שבו ה-59 יעבוד.
אם נחזור לרבות מהתורות המוקדמות ביותר שלי,
בכל הנוגע לשנת 2027,
ומה שמגיע מעבר לכך,
אחד הדברים הוא שינוי בכל מתודולוגיית הרבייה שלנו.
קודם כל,
רבייה לאט אבל בטוח,
הוא משהו שהולך להיות קשה יותר.
כשהתחלתי לדבר על זה בתחילת שנות ה-90,
צפיתי בכל השנים האלה בעלייה המדהימה הזו בתעשיית הפריון העצומה,
שקיימת במדינות מתקדמות,
ובכל הכלים השונים שפותחו,
כדי לנסות לשמור על פוריות יציבה בבני אדם."
רא אורו הו.
bottom of page