top of page

השער ה-55 כשער מודעות
(The 55th Gate as an Awareness Gate)

השער ה-55 כשער מודעות (The 55th Gate as an Awareness Gate)

"אז,

תהיה לנו השפעה, שיטוח זה מתוך 55.
עכשיו,
זה אומר משהו אחר.
כל מה שקשור לשער ה -55,
הוא שברגע שאתה לוקח את הפונקציה המוטורית,
פתאום יש לך שער מודעות,
וזה משהו מאוד,
מאוד מיוחד.
אין לזה שום קשר לאופן שבו אנו מבינים את מערכת מרכז מקלעת השמש (Solar Plexus),
ששלטה בנו לנצח על ידי הפונקציה המוטורית;
לא הייתה לנו גישה לפוטנציאל הטהור של מודעות,
שנמצא שם במקלעת השמש (Solar Plexus) עצמו.
והשער ה-55 הזה מדבר באמת לרוח הייחודית,
לביטוי של הרוח הייחודית.
זהו שער אישי.
וזה כבר לא קשור לרוח הרגשית,
זה לא קשור לרוח שנראית באותה חצי, מלאה או ריקה,
אותה רוח רגשית,
שתמיד עולה ויורדת, וסבל.
זה לא קשור לרוח הרגשית,
זה לא קשור לרוח הגל.
זה על הרוח,
המהות של מה זה להיות ייחודי.
זה כאן.
זה ההשלמה של הסיפור."
רא אורו הו.
bottom of page