top of page

שער ה-19
(The 19th Gate)

שער ה-19 (The 19th Gate)

"ויותר מזה,

זה השער של הפונדמנטליזם העמוק ביותר,
כי זה מה שאנחנו באמת זוכרים לראות.
כל מה שקשור לשבט הוא,
שלשבט יש צרכים בסיסיים,
בסיסיים שמושרשים בשער ה-19,
הלחץ הזה.
והלחץ בשער ה-19,
הוא הצורך בדברים בסיסיים של השבט.
כלומר,
הצורך במשאבים בסיסיים, מזון, מחסה, חינוך;
הצורך בקשר נישואין.
כלומר, הצורך בקשר זוגי,
והצורך בקשר זוגי להתקבל,
בתוך מבנה ניסיון,
הצורך של אלוהים, ודת,
כדבק להחזיק את השבט יחד עם אידיאולוגיה.
כל זה נמצא בשער ה -19;
כל זה כלחץ.
העקרונות התממשו דרך ה-49,
בגל שלו וזה גל ראצ'ט (The Ratchet Wave).
זה שונה מאוד.
גל ראצ'ט הוא שאתה אומר משהו למישהו,
והם לוקחים את זה,
והם לא אוהבים את זה,
אבל שום דבר לא קורה.
ואז למחרת זה מתחיל להתרומם,
זה מתחיל לקשקש,
קדימה ואחורה,
אבל בכל פעם שהוא מקשקש,
זה נעשה גבוה יותר ויותר ויותר ויותר,
גבוה עד שיום אחד אתה ניגש לאדם הזה,
ואתה אומר משהו ממש לא מזיק,
והם מתפוצצים.
זה הראצ'ט,
מה שנקרא איטי לכעס,
הבניין הזה,
בניין,
בונה עד שלבסוף יש את השחרור הרגשי.
עכשיו,
גל ראצ'ט הזה מושפע,
השער ה-49 הזה כמו השער ה-55,
אלה שני היסטדין קודונים היחידים,
הם ביחד בשינוי הזה שמתרחש.
אבל אחד הדברים שקורים כאן שונה מאוד,
ממה שקורה בין ה-55 ל-39.
ה-39 הוא שער סרטני.
הוא נושא את העבר בתוכו.
זהו שורש האינדיבידואליזם.
אם אתה מסתכל על הצלב השמאלי של האינדיבידואליזם,
הוא ממוסגר על 38/39.
ה-38 מסתכלים אל העתיד,
וה-39 נאחזים בעבר.
יש את כל המשכיות ההיסטוריה הזו בהפיכת ההוויה שלנו,
שפועלת כאן כלחץ להביא לשינוי הרוח הזה,
להרוג את הגל,
להביא לרוח האמיתית,
לרוח הייחודית האמיתית של ההוויה.
רק כאן הרוח האמיתית של ההוויה,
סוף סוף משתחררת,
ומתגלת במובן הזה."
רא אורו הו.
bottom of page