top of page

מערכת זיהום וחיסון
(Pollution & Immune)

מערכת זיהום וחיסון (Pollution & Immune)

"התחלנו להכניס תוספים לסביבה,
שאנחנו הולכים לשתף פעולה עם העובדה שהרכבים עצמם התחילו להתדרדר.
במילים אחרות,
כל הדברים האלה נבנו לתוך העובדה שאנחנו מעוקרים לאט,
שאנחנו מאבדים את היכולת שלנו להיות יצירתיים,
שכל זה מצביע עלינו בדרך המעבר הזו,
וזה נמשך כבר הרבה זמן.
משלים לזה, כי אתה לא יכול לדעת כדי לעצור,מלרצות להיות בחיים,
אתה צריך לשים יתד דרך הלב שלה,
אתה יודע שזה הנחת היסוד של הקיום,
ולכן נקודת נגד (להדגיש ע"י ניגוד -counterpoint),
ותמיד יש את היין-יאנג נקודת נגד (counterpoint).
הוא הרגע הגוף מתחיל להתקלקל,
המדע מקבל טוב, הרפואה משתפרת,
אתה יודע שברגע שמערכת החיסון מתחילה להיכנס לשירותים,
אנחנו מתחילים להמציא כל מיני דרכים להגן על המערכת החיסונית.
אני מתכוון לעובדה שאנשים חיים יותר,
אחד מכל הדברים על תוכנית החיים,
היא שהדבר היחיד שמספק את הפוטנציאל של התודעה,
הוא אריכות ימים.
זו הסיבה שרוב החברות העתיקות והחכמות באמת.
היה כבוד עצום לגיל,
כבוד עצום לגיל.
ולא בהכרח כי הם היו חכמים באופן אוטומטי עם הגיל.
אבל ההבנה הזו של התוכנית הבסיסית.
התוכנית דורשת שאם אנחנו לא חיים מספיק זמן,
אנחנו אף פעם לא מקבלים את ההזדמנות,
באמת להיות מודעים,
ולכן המאבק המדהים הזה,
אתה יודע באותו זמן,
כי כלי הרכב שלנו,
מקבלים את ההזדמנות לחיות זמן רב יותר,
הוא כי הזמן שבו הרכב עצמו נמצא בהידרדרות.
זו הבדיחה בסוף המשחק.
זו תמיד הבדיחה בסוף המשחק.
כלומר, אני אוהב את הבדיחה,
אבל יש לי חוש הומור שחור.
אני מתכוון, אני חושב שזה מאוד מצחיק.
אני חושב שזה מאוד מצחיק,
שכל מה שאנחנו חושבים עליו כקידמה,
היה פלסטרים לעובדה שאנחנו יוצאים מהדלת,
אתה יודע הוא עד שנגיע לנקודה,
שאתה יודע שהפכנו להיות מטורפים באופן קיצוני,
אתה יודע ילדים שנולדו,
שלא יכולים לנשום את האוויר,
אתה יודע שאתה שומר אותם בטנקים כל חייהם,
ואנחנו יוצאים, ויש את זה,
עמוק חולשה עמוקה,
ועמוקה שנמצאת בתוך נשמת האנושות,
כי אנחנו יצורים שעברו מוטציה,
ואנחנו התוכנית ואנחנו יודעים."

רא אורו הו.

bottom of page