top of page

חומרנות ורבייה
(Materialism & Mating)

חומרנות ורבייה (Materialism & Mating)

"אז, בואו נתחיל.

זה התחיל בשנת 1615.
וזה התחיל עם השער ה-37 כשער השוויון(equinox gate).
ואפשר לראות שהמנעול הוא שער 25.
השער ה-37 הוא שער המשפחה(gate of the family).
זהו שער הצורך באלוהים.
לא רק הצורך באלוהים,
אלא הצורך לבנות מקדשים לאלוהים,
זה הצורך בקשרים בטוחים במשפחה,
זה הצורך בחוק מוסרי,
זה הצורך באלה שיעבדו לטובת הקהילה,
ואנחנו מוצאים את זה בשער ה-40 המשלים.
במילים אחרות, אנחנו חיים בעידן מאז 1615,
שבו הנושא הדינמי ביותר היה קהילה,
ולא רק קהילה במובן זה היא קהילה שבטית פרימיטיבית,
אבל זה הפיתוח של הקהילה השבטית,
שעובר מלהיות אתה יודע שליט שבטי,
למדינת עיר, למדינת לאום, למוסדות לאומיים,
במילים אחרות כל המבנה של הקהילה,
הכל מובנה לתוך זה העבודה מ 1615,
התוכנית דרשה שהאנושות תצטרך לעבוד קשה יותר ויותר וקשה יותר,
רק כדי להיות מסוגלת לשמור על המבנה שהם תוכננו לבנות."

רא אורו הו.

bottom of page