top of page

סין ושמן
(China and Oil)

סין ושמן (China and Oil)

"זה כמו שמן.
אני מתכוון לסין.
לסין יש תיאבון עצום כרגע.
זאת אומרת ברמה מרתקת מלבד העובדה,
שהם המזהמים המדהימים ביותר בעולם,
הם מוצצים אנרגיה מכוכב הלכת,
בקצב שאתה לא יכול לדמיין,
ועסק עתודות הנפט הזה,
אתה יודע אני מתכוון.
בקלות בתוך עשר שנים שיהיה לך 100 דולר לחבית,
וזה ילך ויחמיר אני מתכוון שיש הרבה דברים שכולם נעים באותו כיוון,
באותו זמן לאותו מקום,
וכך כל העסק הזה בערך,
אנחנו נפרט ואנחנו נדע איך להתמודד עם הדברים,
ואנחנו נדע איך לתקן דברים,
ואנחנו נדע להחליף דברים,
אין שום דבר על פני כדור הארץ הזה שהולך להחליף נפט.
כלום.
יש דברים קטנים שיעשו את זה,
ושאתה יודע שזה לא.
אתה יודע, שזה לא כמו שגאון כלשהו יופיע בעשר השנים הקרובות,
ויגיד שיש לך את זה,
יש לנו משהו חדש. אסור לנו, זה לא בתוכנית.

כלומר זה לא בתוכנית.
אתה יודע שזה אחד הדברים שאמרתי לאנשים כבר שנים,
שיש לנו עכשיו אתה יודע שנשארו לנו 22 שנה לקבל תשובות,
ואגב אם אנחנו לא מקבלים את כל התשובות,
זה לא כאילו אנחנו נכשלים בכל מבחן,
זה פשוט מזל קשה,
זאת אומרת שזה לא כמו שלתוכנית אכפת,
אנחנו כבר עשינו את העבודה כלומר,
יש לנו רמת תודעה פוטנציאלית יוצאת דופן על הפלנטה הזו.
התודעה המשתקפת מעצמה התפתחה עד כדי כך שאתה יודע שתמורות מסוג זה אפשריות,
ואפשריות בכל כך הרבה מקומות בעולם כיום,
אך כל העניין הזה של להסתכל על העולם שאנו נמצאים בו,
ולראות שיש סוג כלשהו של המשכיות שאליה אנו מתקדמים,
תשכח ממנה."

רא אורו הו.

bottom of page