top of page

ערוץ 39/55
(Channel 39/55)

ערוץ 39/55 (The 39/55)

"בואו נחשוב על מה שאנחנו מסתכלים כאן.

הדבר הראשון הוא שאתה יכול לראות את שני השערים שיש להם את הירוק,
שער המהפכה ה-49,
ושער ה -55 של שפע.
עכשיו, שני השערים האלה חולקים משהו במשותף.
שניהם קודון היסטידין,
וקודון היסטידין הוא ממש המפתח למקור הכימי של המוטציה ברמה הגנטית,
המוטציה המתרחשת במערכת מקלעת השמש (Solar Plexus).
הכל פועל מתוך זה.
ומה שמעניין בזה הוא שהוא מפעיל את זה,
וזה נלחץ על ידי שני כוחות.
כלומר,
הלחץ שתמיד נמצא שם מהשער ה-39,
והלחץ של ה-19.
עכשיו,19 ו-49,
כפי שאתה יכול לראות,
הם מאוד ייחודיים,
ואני אדבר על זה בעוד רגע.
אבל בואו נתחיל עם הלחץ של 39.
זה דבר מעניין בערוץ 39/55,
כשאנחנו מסתכלים עליו במובן הרגיל,
על פני השטח אנחנו רואים שזה ערוץ של מצבי רוח.
יש לו הרבה מה לעשות עם רומנטיקה,
זה זרם של תשוקה,
אחרי הכל.
השער ה -55 הוא שער הרוח,
והוא מתואר בצורה הטובה ביותר כגביע,
חצי מלא וכוס חצי ריקה.
השער הזה תמיד בלחץ של השער ה-39.
עכשיו,
השער ה-39 נמצא שם כדי לעורר את הרוח,
להוציא את הרוח.
ואם יש משהו שבאמת יזם,
השינוי שמתרחש במערכת מקלעת השמש (Solar Plexus),
זה המתח המתמיד שנוצר על ידי השער ה-39,
המתח המתמיד שמעורר את המוטציה הגנטית המתרחשת ב-55.
מה שאנחנו מסתכלים במונחים של שני השערים האלה הוא,
שאלו יהיו שני השערים הראשונים במערכת מקלעת השמש (Solar Plexus),
שלא תהיה להם פונקציית גל.
עכשיו,
זה לא הולך לחול על כל מי שכבר בחיים.
כוונתי היא ש בשנת 2027 אותם ילדים שיבואו לעולם – אותם ילדים שהולכים להיוולד,
ולא ילדים שהולכים להיות נלהבים,
אלא ילדים כמונו שיהיו בני אדם בעלי תשעה מרכזים – שבילדים האלה,
שני השערים האלה יפעלו אחרת,
ממה שהם פעלו בהוריהם או שהם עשו איתנו.
הם לא יהיו אותו הדבר."
 
רא אורו הו.
bottom of page