top of page

התרסקות אוכלוסין
(A Population Crash)

התרסקות אוכלוסין (A Population Crash)

"עם זאת,

יחד עם זאת,
אני עד לתופעות שאתה זוכה לראות בכל כך הרבה מדינות,
כמה קשה זה הופך להיות.
אנחנו בדרך להתרסקות אוכלוסין,
כזו שבהחלט תהיה חזקה מאוד במובן שכבר יש לנו הפחתות משמעותיות,
שהן תוצר לוואי של הדינמיקה החברתית בה אנו חיים.
רוב שבטי אירופה אינם מייצרים מספיק ילדים כדי לשמור על חברותיהם.
בקצב הלידה בספרד,
בעוד 80 או 90 שנה ספרדים,
יהיו מיעוט בחצי האי שלהם,
כי הם פשוט לא מייצרים מספיק ילדים.
כל השבטים מייצרים פחות משניים,
להיות ההחלפה הדרושה לשני המבוגרים.
כל כך הרבה מקומות זה 1.2 או 1.5 או 1.6.
אז,
יש לך את הירידה הזו שמתרחשת.
מה שקורה כאן,
נושא הבסיסי הזה שנמצא כאן ב 55/59 הוא משהו שבאמת מתחיל להתחזק.
עכשיו,
השינוי הוא למעשה רק הולך להתרחש,
כאשר אנו מקבלים מעבר 2027,
כאשר זה הופך להיות הנושאות העיקריות לתדר הרקע,
כאשר זה האופן שבו כל המטוס מושפע.
אבל משהו להבין על טבעה של האינטימיות,
הוא שאינטימיות הולכת לאבד את התשוקה שלה.
אם תחשבו על זה במונחי פוריות,
כבר ראינו את זה – בלידות חוץ-חוץ,
ואמהות פונדקאיות,
וכל מיני דברים שמתחילים להופיע בכל נושא הפוריות וסביבתו,
זה נושא שעומד בבסיס שנמצא כאן."
רא אורו הו.
bottom of page