top of page

שינוי בתדירות הרקיע של העסקה
(A Change in the Background Frequency of the Bargain)

שינוי בתדירות הרקע של העסקה (A Change in the Background Frequency of the Bargain)

"זכרו,

כשנגיע ל-2027,
לא יהיה תדר רקע 40/37 בכלל.
זה לא יהיה שם.
לא נקבל את תמיכת הרקע הזו,
שכולנו בעסקה הזאת ביחד.
אתה רואה את זה כל הזמן בפייסבוק,
ה"אנחנו אחד",
האחד עם הכל.
כולנו אחד.
כן, כולנו אחד.
אם תחכו ותראו מה יקרה כשנגיע ל-2027,
תגלו שאנחנו לא כאלה.
זה היה תדר הרקיע.
אנחנו מגיעים ל-2027,
2027 אומר,
"היי, תסלחו לי; אתה לבדך."
זה מה שהפניקס הנרדמת היא,
שלושה שערים בודדים,
ושער 59 שבקושי הולך לשאת הרבה איכות שבטית.
יש תנועה מדהימה,
יום אחר יום,
מערכת 19/49 זו מתדרדרת לאט.
זה פשוט כך.
זה כל כך מעניין שזה הערוץ של סינתזה.
כשנכנסנו לנושא השורה הראשונה בשנת 1960,
בעצם נכנסנו לחלון ההזדמנויות בין אז ל-2027,
כדי להגיע לאמת הפנימית,
אחד המפתחות במערכת הנעילה והמפתח של מחזור זה.
כי הסינתזה הולכת להתפרק,
האופן שבו החברות שלנו שזורות בכל הרמות השונות האלה."
רא אורו הו.

 

bottom of page